ترس از فضای خالی در طراحی (Horror Vacui)

ترس از فضای خالی در طراحی - Horror Vacui

هارر وکوآی (Horror Vacui) واژه‌ای لاتین است که به معنای ترس از فضای خالی است و به آن Kenophobia نیز گفته می‌شود. در دید اول ممکن است ترس را موضوعی کاملا طبیعی قلمداد کنیم. این ترس ‌می‌تواند پر نکردن باک بنزین ماشین‌مان قبل از سفری طولانی باشد یا نخوردن یک صبحانه یا نهار مفصل و خالی بودن شکم‌مان! این موضوع را حتی می‌توانیم در زندگی روزمره‌مان مشاهده کنیم. سمت راست ‌مانیتور خالی به نظر می‌آید. شاید بهتر باشد چیزی را در آن قسمت قرار دهیم. آن سمت اتاق خیلی خالی است. شاید بهتر باشد یک کاناپه بخرم. این دیوار خیلی خالی است. باید چند تابلو بخریم. اگر دقت کنید این موضوع را به شکل‌‌های مختلف خواهید دید. در طراحی، به فضای خالی، فضای سفید (White Space) یا فضای منفی (Negative Space) نیز گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید ←